Kształtowanie kompetencji młodzieży

Odkryj możliwości, jakie drzemią w młodych ludziach, dzięki naszej usłudze fit4edu! Zapewniamy wsparcie w rozwijaniu kluczowych umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu życiowego i zawodowego.

Koncepcja
wsparcia w rozwoju

F4E powstała przede wszystkim w celu wspierania młodzieży w wyborze kierunku rozwoju oraz wsparciu doskonalenia ich kompetencji poprzez różne formy działania

Warsztaty grupowe dla dzieci i rodziców dotyczące współczesnych zagadnień związanych z dzieckiem, jego rozwoju, kompetencji przyszłości.

Rozszerzone spotkania indywidualne z dzieckiem / rodzicem dotyczące rozwoju i pracy z nim.

Wsparcie młodego człowieka w określeniu wewnętrznych potrzeb i określeniu kierunków rozwoju.

RSMP
Reiss School Motivation Profile®

Reiss School Motivation Profile to nowoczesne narzędzie oparte na teorii motywacji Stevena Reissa, pomagające zrozumieć główne motywacje oraz potrzeby dzieci i młodzieży. Dzięki niemu możemy wyciągnąć wnioski oraz wyznaczyć kierunki rozwoju dziecka, aby uczyło oraz rozwijało się z przyjemnością i pasją.

Łukasz Kopczyński